Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

Zahvaljujući uspešnoj prodaji mašina,
opreme i alata MS SISTEM potpisuje 2003 god. UGOVOR sa kompanijom Atlas Copco a.d. Novi Beograd
za prodaju proizvoda Atlas Copco poznate Švedske firme, prepoznatljive kao svetski brend u
proizvodnji: kompresora za vazduh, generatora za struju, rudarske opreme, hidrauličnih i pneumatskih
alata , rezervnih delova , pratećeg pribora i alata. Za više informacije kliknite na link.